teamleider | teamcoördinator | teamcoach | office manager

Je team leiden

Bijna iedereen denkt dat geluk het gevolg is van succes. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het precies
andersom werkt: juist als we gelukkig zijn, zijn we betrokken, creatief, stressbestendig en productief! Als teamleider, teamleider teamcoördinator teamcoach office manager teamcoördinator, teamcoach, office manager coach ik individuele medewerkers en teams met oog voor mensen en hun onderlinge verbinding.

Ik heb mij in de loop van de tijd verdiept in positieve psychologie, coaching en oprecht luisteren. Mensen van pijn naar welzijn begeleiden is een mooie uitdaging. Het begint met luisteren, aandacht en veel positiviteit.

Mijn gastvrije wijze van organiseren vergroot de betrokkenheid bij projecten en zo de kans op succes. Ik draag daaraan bij als office manager en projectcoördinator. Verbinding, coördinatie en voortgangsbewaking zijn daarvan een onderdeel, naast de afronding van het project en het verankeren in de organisatie.

Samen met de opdrachtgever zorg ik voor succesvolle projecten en een goed samenwerkend team. Verbinding, coördinatie en voortgangsbewaking zijn daarvan een onderdeel. Service- en resultaatgerichtheid staan centraal. Denk hierbij ook aan de afronding van het project en het verankeren van de nieuwe situatie in de organisatie.

 

Gijs Weenink, Directeur bij DebatAcademie:

“Inez heeft bij de DebatAcademie laten zien dat zij als invoelend mensenmens uitstekend in staat is mensen ‘groot te luisteren’, te motiveren, te inspireren en te laten groeien. Samen met haar talent voor organiseren, plannen, structureren en verbinden kan zij met verve en succes een functie als (leidinggevend) office manager, project- en teamcoach vervullen.”

 

Geen stress, bel Inez! teamleider teamcoördinator teamcoach office manager
Liever eerst de referenties van mijn opdrachtgevers lezen? Je vindt er nog meer op mijn LinkedIn-profiel.